Det visuelle produkt- og prislistesystem

DS30 er udviklet til virksomheder og firmaer, som har særlige behov for effektivt at kunne udarbejde brochurer, vejledninger eller prislister på mange sprog og valutaer, i en form og kvalitet, der harmonerer præcist med virksomheden visuelle identitet og varemærke.

DS30 er et "letvægts" visuelt PIM-system (Product Information Management). Modsat tidligere produkt- og prislistesystemer, som har karakter af økonomisystemer, er DS30 et visuelt arbejdsredskab, hvor det man ser, er det man får. Derfor er DS30 langt lettere, hurtigere og mere inspirerende at arbejde med.

DS30 kan håndtere adskillige produktvarianter og komplekse produktkonfigurationer – og har meget høj datasikkerhed. Systemet kan modtage og sende data til et utal af gængse forretningssystemer. Alle arbejdsgange og rutiner er optimeret med det indbyggede projektmodul.

Oversættelser, korrekturer, projektfremdrift og prisberegninger sker i et kontrolleret og kvalitetssikret forløb. DS30 sikrer ensartet holdning til beskrivelser og definitioner af produkter og materialer på tværs af alle sprog.

DS30 sikrer effektiv og hurtig kontakt til alverdens markeder – uanset sprog og valutaer.


Særligt for grafikere

Effektiv, smidig og fejlfri udgivelse kombineret med et kreativt og designet udtryk, er blot en af DS30’s store forcer.

Risikable versioneringsprocesser, der normalt omfatter kopiering af data fra fx regneark samt stort tidsforbrug i forbindelse med formatering af tekster og lister kan helt undgås.

De tidligere versioner af DS30 var optimeret til at levere datafiler til Adobe InDesign*. Data fra DS30 blev sammekædet med Adobe InDesign* dokumenter, og versioneringer blev udført vha. Adobe InDesigns indbyggede værktøjer. I dag bliver PDF filerne eksporteret direkte fra DS30 i samme høje kvalitet som de trykfiler der tidligere krævede brug af Adobe InDesign*.

Al formatering sker fuldautomatisk og hurtigt i forbindelse med integration af data. Den enkle arbejdsproces gør, at fremstilling og udgivelse af trykte eller digitale udgivelser i mange sprog- og valutavarianter (inkl. moms og/eller andre nationale afgifter) bliver langt mindre tidskrævende, ligesom risikoen for fejl elimineres gennem systemets datasikkerhed.

DS30 understøtter alle tastaturer gennem hele dataintegrationen – selv komplicerede sprog og alfabeter, som fx japansk. DS30 understøtter også forskellige font-typer.

*Adobe InDesign er registeret varemærke


Særligt for projektledere

Udarbejd hurtigt og nemt nye prislister, datablade eller produktbrochurer med individuelle sprog-, moms- og/eller valutavarianter i DS30.

Administrér teams, individuelle brugere og tilhørende tilladelser med log-in og adgangskode. Få løbende overblik over projektfremdrift. Som projektleder kan du eksempelvis tildele en oversætter adgang til kun at se og oversætte én af sprogvarianterne – uden at denne har mulighed for at ændre ved priserne ved en fejltagelse, osv.

DS30 giver hurtigt og enkelt overblik over hvor, og på hvilke sprog, der mangler oversættelser, men viser også tekstændringer, behov for ny tekst plus overblik over hvilke prislister, der er beregnet.

DS30 har indbygget filtrering af markedsspecikke produkter.


Særligt for prisadministratorer

DS30 beregner helt enkelt og overskueligt alle priser, momssatser og valutaer.

Priserne kan indlæses fra ERP systemer eller beregnes i DS30. DS30 understøtter manuel tilpasning af fx markedsmæssigt individuelle priser. Afrundingsregler kan indstilles individuelt til hver valuta.